ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่เว็บไซต์ Kangsamrong.com ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ประกอบรายวิชาการงานพื้นฐานอาชีพ (คอมพิวเตอร์)ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์นี้จะมีประโยชน์และเป็นอีกหนึ่งแหล่งเรียนรู้ที่ดีแก่นักเรียนครับ
ข่าวการศึกษา

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/widget.html

Skip available courses

Available courses